Geared Motor-тэй харьцах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ |

  • Geared Motor-тэй харьцах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

    ● Ашиглах температурын хязгаар: Араагаар ажилладаг моторыг -10 ~ 60 a температурт ашиглах хэрэгтэй. Каталогийн үзүүлэлтүүдэд заасан тоонуудыг өрөөний ердийн температурыг ойролцоогоор 20 ~ 25 use ашиглахад үндэслэнэ. ● Хадгалах температурын хязгаар: Араагаар ажилладаг моторыг -15 ~ 65 ℃ температурт хадгална.
    Цааш унших