DC моторын тодорхойлолт |

  • DC моторын тодорхойлолт

    Энэ хөдөлгүүр нь үйл ажиллагааны шугаман хуулийг дагаж мөрддөг тул синхрон эсвэл асинхрон хөдөлгүүртэй харьцуулахад шинж чанарыг нь бүрэн ашиглахад хялбар байдаг. ● Тогтмол гүйдлийн хөдөлгүүрийн найрлага: Статорыг метал гулууз болон байнгын соронзон орон үүсгэдэг нэг буюу хэд хэдэн соронзоор үүсгэдэг.
    Цааш унших