Хятад улс эргүүлэх хүчийг хөрвүүлэх хүснэгтийн үйлдвэр ба ханган нийлүүлэгчид | Эргүүл

нэгж

gf.cm

кгс.см

Нм

mN.m

Н.см

фунт

oz.in

gf.cm

1

0.001

0.000098

0.098

0.0098

0.000868

0.013889

кгс.см

1000

1

0.098

98

9.8

0.868

13.889

Нм

10200

10.2

1

1000

100

8.85

141.64

mN.m

10.2

0.0102

0.001

1

0.1

0.00885

0.142

Н.см

102

0.102

0.01

10

1

0.0885

1.42

фунт

1152

1.152

0.113

113

11.3

1

16

oz.in

72

0.072

0.00706

7.06

0.706

0.0625

1


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 14-2020