сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор үйлдвэр - Хятад улс сойзгүй тогтмол гүйдлийн мотор үйлдвэрлэгчид, ханган нийлүүлэгчид